Pozostań w dolinie, w której Jehowa zapewnia schronienie — BIBLIOTEKA INTERNETOWA Strażnicy (2023)

„Jehowa (...) stoczy wojnę przeciwko tym narodom — jak wdniu swojej wojny, wdniu walki” (ZACH. 14:3).

1,2. Jaka wojna rysuje się na horyzoncie iczego wjej trakcie nie będą musieli robić słudzy Boży?

DNIA 30 października 1938 roku miliony Amerykanów słuchało popularnej audycji radiowej, wktórej przedstawiano słuchowiska. Tamtego wieczora nadawano adaptację powieści science fiction Wojna światów. Aktorzy grający role reporterów opisywali lądowanie wrogich sił zMarsa, które miały dokonać na Ziemi totalnej zagłady. Chociaż wcześniej zapowiedziano, że jest to słuchowisko, mnóstwo ludzi myślało, iż dzieje się to naprawdę, iwpadło wpanikę. Niektórzy podjęli nawet pewne działania, by ochronić się przed rzekomą inwazją kosmitów.

2 Obecnie na horyzoncie rysuje się realna wojna. Niestety, ludzie na to nie reagują. Wojnę tę zapowiedziano nie wpowieści zgatunku science fiction, ale wnatchnionym Słowie Bożym, Biblii. Chodzi oArmagedon — wojnę Boga przeciwko temu niegodziwemu systemowi rzeczy (Obj. 16:14-16). Słudzy Jehowy nie będą wtedy musieli bronić się przed najeźdźcami zinnej planety. Będą jednak obserwować zdumiewające wydarzenia inapawające lękiem przejawy mocy Bożej.

3. Jakie proroctwo rozważymy idlaczego nas ono interesuje?

3 Do tematu Armagedonu nawiązuje biblijne proroctwo z14 rozdziału Księgi Zachariasza. Chociaż spisano je jakieś 2500 lat temu, żywo nas interesuje (Rzym. 15:4). Jego treść dotyczy zarówno przeżyć ludu Bożego po roku 1914, kiedy to zostało ustanowione wniebie Królestwo Mesjańskie, jak iekscytujących wydarzeń mających nastąpić wnajbliższej przyszłości. Ważnym elementem tego proroctwa jest ‛powstanie bardzo wielkiej doliny’ oraz ‛popłynięcie żywych wód’ (Zach. 14:4,8). Wspomniana dolina odgrywa zasadniczą rolę wzapewnieniu schronienia czcicielom Jehowy. Agdy zrozumiemy, jakie znaczenie mają dla nas symboliczne żywe wody, to nie tylko dostrzeżemy, że musimy je pić, ale też będziemy pragnęli to robić. Azatem zwracanie bacznej uwagi na to proroctwo przyniesie nam ogromne korzyści (2Piotra 1:19,20).

ROZPOCZYNA SIĘ „DZIEŃ NALEŻĄCY DO JEHOWY”

4. (a) Kiedy rozpoczął się „dzień należący do Jehowy”? (b)Co rozgłaszali słudzy Jehowy na długo przed rokiem 1914 ijak reagowali na to przywódcy światowi?

4 Rozdział 14 Księgi Zachariasza zaczyna się wzmianką o„dniu należącym do Jehowy” (odczytaj Zachariasza 14:1,2). Cóż to za dzień? To „dzień Pański”, który się rozpoczął, gdy „Królestwo świata stało się królestwem naszego Pana ijego Chrystusa” (Obj. 1:10; 11:15). Nastąpiło to wroku 1914, gdy wniebiosach narodziło się Królestwo Mesjańskie. Już kilkadziesiąt lat wcześniej czciciele Jehowy rozgłaszali, że właśnie wtym roku „wyznaczone czasy narodów” dobiegną końca ina świecie nastanie okres bezprecedensowych udręk (Łuk. 21:24). Jaka była reakcja? Przywódcy polityczni ireligijni nie słuchali tego jakże aktualnego ostrzeżenia, lecz wyśmiewali iprześladowali gorliwych ewangelizatorów namaszczonych duchem świętym. Wten sposób znieważali samego Boga Wszechmocnego, ponieważ pomazańcy są ambasadorami „Jerozolimy niebiańskiej”, którą współtworzą, czyli Królestwa Mesjańskiego (Hebr. 12:22,28).

5,6. (a) Jakie działania wmyśl proroctwa miały podjąć narody przeciwko „miastu” ijego ‛obywatelom’? (b)Kim byli „pozostali zludu”?

5 Zachariasz przepowiedział, co zrobią narody: „Miasto [Jerozolima] zostanie zdobyte”. „Miasto” oznacza mesjańskie Królestwo Boga. Na ziemi reprezentują je jego ‛obywatele’, czyli ostatek pomazańców (Filip. 3:20). Do ‛zdobycia miasta’ doszło wokresie Iwojny światowej, gdy sprawujący odpowiedzialne funkcje członkowie ziemskiej części organizacji Jehowy zostali aresztowani iosadzeni wwięzieniu wAtlancie. Ponadto ‛splądrowano domy’ — wielu niewinnych, lojalnych sług Bożych krzywdzono ibrutalnie prześladowano. Przeciwnicy wznacznym stopniu ograbili pomazańców zmożliwości działania, ponieważ obłożyli zakazem ich literaturę iograniczyli dzieło głoszenia oKrólestwie.

6 Chociaż sług Bożych było niewielu, awrogowie ich oczerniali, gnębili iprześladowali, nie zdołali unicestwić prawdziwego wielbienia. Lojalna część ostatka oparła się próbom. Ci „pozostali zludu” nie pozwolili, by ich ‛wytracono zmiasta’.

7. Jakim przykładem dla wszystkich dzisiejszych sług Jehowy jest postawa Jego namaszczonych Świadków?

7 Czy proroctwo to całkowicie się wypełniło podczas Iwojny światowej? Nie. Ze strony narodów miały nadejść kolejne ataki przeciwko ostatkowi pomazańców iich lojalnym towarzyszom żywiącym nadzieję ziemską (Obj. 12:17). Przykładem tego jest IIwojna światowa. Niezłomność wiernych namaszczonych Świadków zachęca dzisiejszych sług Jehowy do wytrwania we wszelkich próbach, między innymi wobliczu sprzeciwu bądź drwin niewierzących krewnych, współpracowników czy kolegów szkolnych (1Piotra 1:6,7). Wkażdym zakątku ziemi prawdziwi czciciele Boga bardziej niż kiedykolwiek są zdecydowani ‛stać niewzruszenie wjednym duchu’ i‛nie dawać się zastraszyć przeciwnikom’ (Filip. 1:27, 28). Ale gdzie lud Jehowy znajdzie schronienie, skoro cały świat go nienawidzi? (Jana 15:17-19).

(Video) Sittin' On The Dock Of The Bay (Otis Redding) | Playing For Change | Song Around The World

JEHOWA TWORZY „BARDZO WIELKĄ DOLINĘ”

8. (a) Co wBiblii mogą symbolizować góry? (b)Co wyobraża „góra drzew oliwnych”?

8 Skoro Jerozolima zproroctwa Zachariasza jest symbolem (przedstawiającym Jerozolimę niebiańską), to „góra drzew oliwnych, która jest naprzeciw Jerozolimy”, również coś symbolizuje. Co takiego? Ijak „rozstąpi się pośrodku”, stając się dwiema górami? Dlaczego Jehowa określa je mianem „moje góry”? (Odczytaj Zachariasza 14:3-5). WBiblii góry nieraz wyobrażają królestwa lub rządy. Ponadto zgórą Jehowy często kojarzone są błogosławieństwa iochrona (Ps. 72:3; Izaj. 25:6,7). Azatem góra drzew oliwnych, na której stoi Bóg iktóra jest po wschodniej stronie Jerozolimy, przedstawia powszechne zwierzchnictwo Jehowy, Jego najwyższą władzę.

9. Wjakim sensie „Góra Oliwna” się rozstępuje?

9 Aczego symbolem jest rozstąpienie się góry drzew oliwnych? Owa góra rozstępuje się wtym sensie, że Jehowa ustanawia kolejny, pomocniczy organ władzy. Tym pomocniczym rządem jest Królestwo Mesjańskie zJezusem Chrystusem na czele. Właśnie dlatego odwóch górach powstałych zrozstąpienia się „Góry Oliwnej” Jehowa mówi, że są Jego górami (Zach. 14:4, Biblia Tysiąclecia). Obie należą do Niego.

10. Co wyobraża „bardzo wielka dolina” pomiędzy dwiema górami?

10 Gdy symboliczna góra rozstępuje się tak, że powstaje szczyt północny ipołudniowy, stopy Jehowy wciąż spoczywają na obu górach. Pomiędzy nimi tworzy się „bardzo wielka dolina”. Symbol ten wyobraża ochronę, jaką Jehowa zapewnia swym sługom poprzez swoje wszechświatowe zwierzchnictwo iprzez mesjańskie Królestwo swego Syna. Bóg nie dopuści do unicestwienia religii prawdziwej. Kiedy doszło do rozstąpienia się góry drzew oliwnych? Po zakończeniu czasów pogan wroku 1914, gdy pojawiło się Królestwo Mesjańskie. Akiedy prawdziwi chwalcy Boga zaczęli uciekać do symbolicznej doliny?

(Video) JW Original Song Compilation 8 JW Music JW Stream JW Songs

LUD BOŻY ZACZYNA UCIEKAĆ DO DOLINY!

11, 12. (a) Kiedy lud Boży zaczął uciekać do symbolicznej doliny? (b)Co dowodzi, że silne ramię Jehowy jest zJego ludem?

11 Jezus ostrzegł swych naśladowców: „Ze względu na moje imię będziecie przedmiotem nienawiści wszystkich narodów” (Mat. 24:9). Wdniach ostatnich tego systemu rzeczy, czyli od roku 1914, nienawiść ta szczególnie przybrała na sile. Chociaż podczas Iwojny światowej wrogowie przypuścili zaciekły atak na ostatek pomazańców, członkowie tej wiernej grupy uszli zżyciem. Wroku 1919 zostali uwolnieni ze szponów Babilonu Wielkiego — ogólnoświatowego imperium religii fałszywej (Obj. 11:11, 12)a. Właśnie wtedy lud Boży zaczął uciekać do doliny pomiędzy górami Jehowy.

12 Od roku 1919 wspomniana dolina nieustannie zapewnia schronienie czcicielom Jehowy na całej ziemi. Przez dziesięciolecia wwielu częściach świata wprowadzano zakazy lub ograniczenia dotyczące działalności ewangelizacyjnej albo literatury biblijnej Świadków Jehowy. Wniektórych krajach taka sytuacja nadal się utrzymuje. Ale bez względu na to, czego narody by próbowały, itak nie zdołają zdławić prawdziwego wielbienia Boga. Potężne ramię Jehowy zawsze będzie zJego ludem! (Powt. Pr. 11:2).

13. Co musimy robić, żeby pozostawać wBożej dolinie schronienia, idlaczego dzisiaj jest to ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej?

13 Jeśli przylgniemy do Jehowy ibędziemy trwać wprawdzie, On oraz Jego Syn, Jezus Chrystus, będą nas chronić. Bóg nie pozwoli nikomu ani niczemu ‛wyrwać nas zJego ręki’ (Jana 10:28, 29). Jest gotowy udzielać nam wszelkiej pomocy, żebyśmy mogli okazywać Mu posłuszeństwo jako Władcy Wszechświata ibyć lojalnymi poddanymi Królestwa Mesjańskiego. Musimy pozostawać wdolinie schronienia, gdyż wszybko nadchodzącym wielkim ucisku nabierze ona dla sług Bożych jeszcze większego znaczenia.

(Video) The Rolling Stones - Gimme Shelter (Live) - OFFICIAL PROMO

NADCHODZI ‛DZIEŃ WOJNY’

14, 15. Wjakim położeniu znajdą się ci, którzy wdniu wojny Boga zJego wrogami będą poza „wielką doliną” schronienia?

14 Wmiarę zbliżania się końca obecnego systemu rzeczy Szatan będzie nasilał ataki na sług Bożych. Wkońcu nadejdzie ‛dzień wojny’ Jehowy zJego wrogami. Bóg sprawi, że jeden zataków Szatana okaże się jego ostatnim atakiem. Wtym dniu Władca Wszechświata jako Wojownik okryje się większą chwałą niż wjakimkolwiek wcześniejszym „dniu walki” (Zach. 14:3).

15 Wjakim położeniu znajdą się ci, którzy wdniu Bożej wojny będą poza „wielką doliną” schronienia? Będą pozbawieni „drogocennego światła” Bożej łaski. Uszczerbku dozna wtedy „koń, muł, wielbłąd iosioł oraz wszelkie zwierzę domowe”, które symbolizują wyposażenie militarne narodów. Sprzęt ten „zakrzepnie” — przestanie funkcjonować, jak gdyby zamarzł. Jehowa posłuży się też zarazą i„plagą”. Czy będzie to literalna plaga, czy nie, dotknięci nią wrogowie zamilkną. Wowym dniu ‛zgniją im oczy ijęzyk’ wtym sensie, że będą atakować na ślepo, aich bezczelna mowa zostanie uciszona (Zach. 14:6, 7, 12, 15). Zagłada dotrze do każdego zakątka ziemi. Szatan zmobilizuje do walki ogromne siły (Obj. 19:19-21). „Pobici przez Jehowę będą wowym dniu od jednego krańca ziemi aż po drugi kraniec” (Jer. 25:32,33).

16. Nad jakimi pytaniami powinniśmy się zastanowić wzwiązku znadchodzącym dniem Bożej wojny ico będziemy musieli wtedy robić?

16 Działania wojenne zawsze przysparzają cierpień, nawet tym, którzy wkońcu zwyciężają. Może brakować żywności. Trzeba się liczyć zutratą mienia. Może się bardzo obniżyć stopa życiowa. Mogą też być ograniczone swobody osobiste. Jak zareagujemy, jeśli dotknie nas coś takiego? Czy wpadniemy wpanikę? Czy pod presją wyrzekniemy się wiary? Czy stracimy nadzieję ipoddamy się przygnębieniu? Jakże ważna wtrakcie wielkiego ucisku będzie wiara wzbawczą moc Jehowy ipozostawanie wJego dolinie schronienia! (Odczytaj Habakuka 3:17,18).

„POPŁYNĄ ŻYWE WODY”

17, 18. (a) Czym są „żywe wody”? (b)Co wyobraża „morze wschodnie”, aco „morze zachodnie”? (c)Do czego pobudza cię wybieganie myślami wprzyszłość?

17 Po Armagedonie od tronu Królestwa Mesjańskiego będą obficie płynąć „żywe wody”. Oznaczają one środki, poprzez które Jehowa umożliwia uzyskanie życia wiecznego. „Morze wschodnie” oznacza Morze Martwe, a„morze zachodnie” — Morze Śródziemne. Obu tych określeń użyto wodniesieniu do ludzi. Morze Martwe to trafny symbol tych, którzy są wpowszechnym grobie ludzkości. Aponieważ Morze Śródziemne tętni życiem, dobrze obrazuje „wielką rzeszę” ocalałych zArmagedonu (odczytaj Zachariasza 14:8, 9; Obj. 7:9-15). Obydwie grupy będą mogły uzyskać uwolnienie od przekleństwa śmierci odziedziczonej po Adamie, gdy będą gasić pragnienie symbolicznymi żywymi wodami, określonymi też mianem „rzeki wody życia” (Obj. 22:1,2).

Pozostań w dolinie, w której Jehowa zapewnia schronienie — BIBLIOTEKA INTERNETOWA Strażnicy (1)

18 Korzystając zochrony Jehowy, przeżyjemy koniec niegodziwego systemu rzeczy iwkroczymy do sprawiedliwego nowego świata. Chociaż narody nas nienawidzą, bądźmy zdecydowani pozostać lojalnymi poddanymi Królestwa Bożego inigdy nie opuścić doliny, wktórej Jehowa zapewnia nam schronienie.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated: 19/06/2023

Views: 6296

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.